kkllyy: (Default)
[personal profile] kkllyy


Мені здавалося, що в матеріалі "АТО - ми дражнимо ведмедя" я пояснив усе. Та оскільки "зрада" з приводу боїв під Авдіївкою шириться новими й новими колами і оскільки духман бражки і звуки балалайки у тих хвилях чуються все відвертіше, мушу повторити ще раз.

1. Вся операція навколо Авдіївки почалася з того що МИ зайняли промзону Авдіївки, МИ закріпилися на нових позиціях, МИ взяли під вогневий контроль авторозв'язку біля Ясинуватої і МИ створити пекучий геморой російському командуванню.

Те, що відбувається зараз - від роду-віку носило назву "контрудар противника на новоздобуті позиції". При цьому потивник мусить збирати на ділянці атаки сили мінімум 3 до 1 і нести втрати 3-5 до одного нашого. Можливо й більше.

2. Від 20 березня наші позиції під Авдіївкою гасять всіма можливими калібрами, аж до Піонів та Гіацинтів включно, з одним і тим самим результатом - противник щоразу з відмашкою здобуває в рило і облизуючи юшку відповзає на попередні. Очевидно, стається так через правильне інженерне обладнання наших позицій, грамотну організацію вогню і чітке керівництво діями наших військ.

Ба-більше. За моїми даними, поруч з позиціями уже сконцентрований значний наш резерв - хлопці від наснаги гризуть приклади і благають дати їм живого москаля. Наразі резерв не задіювали - отже потреби не виникало.

І це - не єдине, що вже приготувало бойовикам наше командування.

3. Війна це завжди офензива та дефензива. Якщо навіть станеться так, що в силу значної переваги в силах, критичної руйнації наших укріпленнь, або діяльності панікерів-зраднюків з убивання бойового духу наших військ, кацапи захоплять Авдіївську промзону - нічого страшного не станеться. Ми всього лише повернемося до ситуації станом на Новий рік.

Це буде називатися "здійснили локальний наступ, спровокували противника на жагучу контратаку і завдали ворогові значних втрат".

Невдовзі просунемося десь іще і знову завдамо. І так до останього терориста ДиРи.

4. Якщо ми втримаємо ці позиції і примусимо бойовиків відступити - сміливо святкуйте перелом у цій війні. Це означатиме що Пуйло - здувся. Що переламати ситуацію йому більше нічим.

Це ще буде не перемога. Але це буде її наближення.

Суттєве наближення.

Якщо ж у ваше серце таки проникає зрада, якщо вас гнітить страх, якщо ви з тривогою вдивляєтеся в майбутнє, маю нагадати, найкращий засіб у боротьбі зі зрадою - взяти 500 грн і більше, дійти до банкомату і відпривити на рахунок котрогось із волонтерів.

Кажуть особливі терапевтичні властивості має перелічування коштів на ФОНД Дианы Макаровой - бо я там працював на початку війни і взагалі з ними давно дружу. :)

Так - переможемо.

Дмитро Вовнянко

Кстати, российско-террористические войска инфу подтверждают:From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kkllyy: (Default)
Oleksiy

April 2016

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 12:43 am
Powered by Dreamwidth Studios